GIỚI THIỆU

TIN TỨC

HỎI - ĐÁP 

VĂN BẢN 

LIÊN HỆ 

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

  Tiêu chuấn hoá
  Quản lý đo lường
  Quản lý chất lượng
  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Sở hữu trí tuệ

HOẠT ĐỘNG CHI CỤC

  Kiểm định - hiệu chuẩn - Thử nghiệm
  Đào tạo

THÔNG BÁO - HỎI ĐÁP

  Hỏi đáp về TBT
  Tin cảnh báo
  Văn bản QPPL về TBT
  Thông tin phục vụ doanh nghiệp

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

  Doanh nghiệp điển hình của tỉnh
  Giải thưởng chất lượng Quốc gia
  Tư vấn

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TĐC

  Năm 2010
   Năm 2011

 

    

  

 

 

Home >> Tin tức - Sự kiện >> Bản tin hoạt động

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2011

Thực hiện chỉ thị số 58/CT – TW ngày 17/10/200 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị định số 64/2007/NĐ – CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ và căn cứ kế hoạch số 1489/KH – UBND ngày 12/5/2010 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2011 – 2015. Ngày 8/11/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch số 3878/KH – UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2011.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch gồm:

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng: Đến hết năm 2011, 100% các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị có hệ thống mạng Lan và kết nối internet tốc độ cao; Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng truyền thông tốc độ cao, đa dịch vụ, liên kết các hệ thống thông tin nội bộ của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn bảo mật, đáp ứng yêu cầu thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh; tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Trung tâm tích hợp dữ liệu cấp vùng, có thể vận hành và triển khai các hệ thống thông tin lớn của các tỉnh phía Tây Bắc; Nâng tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, cong chức đạt 01 máy tính/CBCC đối với cấp Sở, ban, ngành hoặc tương đương và 0.5 máy tính/CBCC đối với các bộ công chức cấp xã.

+ Nâng cao năng lực điều hành, quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước: Tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp các thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các ngành, các cấp trên cổng giao tiếp điện tử của tỉnh, sử dụng triệt để và có hiệu quả hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh Phú Thọ trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp như chỉ đạo phòng chống thiên tai, bão lũ, cháy rừng….. 100% CBCC nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được trang bị hộp thư điện tử và thường xuyên sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc; 70% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan quản lý Nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; tiếp tục triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan quản lý Nhà nước. Dự kiến đến hết năm 2011, 35% các cơ quan QLNN được cài đặt và sử dụng phần mềm phục vụ quản lý văn bản đi, đến; lập lịch công tác, phân công công việc trên mạng LAN, đồng thời từng bước thực hiện việc chuyển, nhận văn bản đi, đến giữa các cơ quan, đơn vị qua phần mềm trên mạng WAN của tỉnh trên cơ sở tận dụng đường truyền cáp quang của mạng TSLCD phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước; từng bước triển khai các phần mềm dùng chung tại các UBND các xã, phường, thị trấn, đến năm 2011 có thể triển khai thí điểm gửi nhận văn bản từ cấp tỉnh đến cấp xã.

+ Phục vụ người dân và Doanh nghiệp: Nâng cấp và vận hành cổng giao tiếp điện tử của tỉnh với đầy đủ thông tin về pháp luật, chính sách, quy định, thủ tục hành chính, quy trình làm việc, các dự án đầu tư, đấu thầu và mua sắm, thông tin hoạt động của các cơ quan. Người dân và doanh nghiệp có khả năng tìm kiếm thông tin liên quan đến hoạt động của các cơ quan hành chính một cách nhanh chóng, dễ dàng; Thông qua cổng giao tiếp của tỉnh, doanh nghiệp và người dân được cung cấp các dịch vụ công mức độ 3. Mục tiêu đến năm 2011, có ít nhất 40% người dân sử dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến, 60% người dân biết về các dịch vụ hành chính công trực tuyến; có ít nhất 40% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là 16.225.000 trong đó sử dụng 03 nguồn: Ngân sách trung tương; Ngân sách địa phương và nguồn khác.

UBND tỉnh giao sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh. Trách nhiệm của Sở Thông tin và truyền thông: Chủ trì phối hợp, hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức triển khai thực hiện ”Kế hoạc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2011”, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch năm, hướng dẫn các cơ quan QLNN xây dựng kế hoạch và các chương trình, dự án đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả; chủ trì, phối hợp với cục thống kê, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp …. Thống nhất các biểu mẫu điện tử chung cho giao dịch giữa các cơ quan QLNN, hướng dẫn việc cải tiến, chuẩn hóa và áp dụng các quy trình công việc chung, đảm bảo đồng bộ quy trình công việc chung giữa các cơ quan quản lý Nhà nước; đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND tỉnh có hình thức xử lý phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ quy định trong kế hoạch.

Nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị trong thực hiện kế hoạch:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm  triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan mình; tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan thực hiện kế hoạch, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

- Cải tiến quy trình công việc, đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính, tăng cường áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001, thay thế dần cách làm việc truyền thống bằng việc điều hành, quản lý, phân công nhiệm vụ thông qua các phương tiện điện tử như phần mềm quản lý văn bản điều hành, thư điện tử của các tỉnh, hệ thống hội nghị trực tuyến.

- Đảm bảo bố trí mỗi sở, ban, ngành, huyện, thành, thị tối thiểu 01 cán bộ phụ trách CNTT có trình độ cừ cao đẳng CNTT chính quy trở lên.

- Chủ động xây dựng dự toán kinh phí cho phát triển và ứng dụng CNTT năm 2011 trong nhiệm vụ chi ngân sách của các đơn vị theo thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT – BTC – BTTTT, ngày 26/5/2008 giữa Bộ Tài chính và Bộ thông tin và Truyền thông.

                                 Nguồn: TBT PhuTho

 

Gửi email trang này cho bạn bè Mở cửa sổ in bài viết này


Bản tin hoạt động
 • KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014 VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
 • Luật Bảo vệ người tiêu dùng: Thiếu văn bản thực thi
 • Doanh nghiệp được trích đến 10% thu nhập lập quỹ phát triển KHCN
 • Vi phạm ứng dụng khoa học công nghệ, phạt đến 30 triệu đồng
 • HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 21/2014/TT – BKHCN QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN
 • Kinh hoàng thịt lợn tẩm hàn the 3 ngày vẫn tươi như mới
 • KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÚ THỌ
 • Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và năng lực kỹ thuật của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Phú Thọ
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TỈNH PHÚ THỌ, GIAI ĐOẠN 2015-2020
 • Đựng thức ăn bằng hộp nhựa: Độc hại khôn lường
 •  Xem tất cả các tin...


  Số truy cập: 80102

  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Ghi nhớ (Đăng ký)
   THÔNG BÁO

   Khai trương trang thông tin điện tử của Chi cục TCĐLCL Phú Thọ ... [chi tiết]

   KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014 VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ - 06/11/2014 

   Luật Bảo vệ người tiêu dùng: Thiếu văn bản thực thi - 30/10/2014 

   Doanh nghiệp được trích đến 10% thu nhập lập quỹ phát triển KHCN - 30/10/2014 

   Vi phạm ứng dụng khoa học công nghệ, phạt đến 30 triệu đồng - 30/10/2014 

   HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 21/2014/TT – BKHCN QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN - 29/10/2014 

   QUẢNG CÁO - GIỚI THIỆU

   

   

   


   © 2008 - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Thọ
  Số 1522, Đ. Hùng Vương, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
  Tel: +84 (0210) 3817 102/+84 (0210) 2240 402 - Fax: +84 (0210) 6256 036 
  E-mail: tcdlcl_phutho@yahoo.com