GIỚI THIỆU

TIN TỨC

HỎI - ĐÁP 

VĂN BẢN 

LIÊN HỆ 

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

  Tiêu chuấn hoá
  Quản lý đo lường
  Quản lý chất lượng
  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Sở hữu trí tuệ

HOẠT ĐỘNG CHI CỤC

  Kiểm định - hiệu chuẩn - Thử nghiệm
  Đào tạo

THÔNG BÁO - HỎI ĐÁP

  Hỏi đáp về TBT
  Tin cảnh báo
  Văn bản QPPL về TBT
  Thông tin phục vụ doanh nghiệp

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

  Doanh nghiệp điển hình của tỉnh
  Giải thưởng chất lượng Quốc gia
  Tư vấn

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TĐC

  Năm 2010
   Năm 2011

 

    

  

 

 

Home >> Nội dung website >> Báo cáo kế hoạch >> Các báo cáo khác... >> HOẠT ĐỘNG THÔNG BÁO - HỎI ĐÁP >> Hỏi đáp >> BẠN HỎI _ CHÚNG TÔI TRẢ LỜI

Hoạt động tiêu chuẩn hoá tại cơ sở và vai trò của doanh nghiệp

Hoạt động tiêu chuẩn hoá tại cơ sở và vai trò của doanh nghiệp


 I. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong sản xuất-kinh doanh

1. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực tổ chức- quản lý:

- Làm giảm những chi phí chung;

- Tinh giảm công việc văn phòng do tiêu chuẩn qui định các thủ tục tác nghiệp hợp lý, thống nhất và rõ ràng;

- Giảm giá thành nghiên cứu và phát triển;

- Giảm chi phí đào tạo;

- Làm chủ và kiểm soát chất lượng;  

2. Lợi ích cua tiêu chuẩn hoá trong thiết kế:  

- Nhanh hơn;  

- Hiệu quả hơn;  

- Tin cậy hơn.  

3. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong cung ứng/mua vật tư:  

- Giảm chủng loại, kích cỡ hàng đặt mua;  

- Tiết kiệm do không cần nhiều kho bãi dự trữ;

- Đảm bảo chất lượng hàng mua;

- Giảm chi phí lưu kho và kiểm tra.

4. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong sản xuất:

- Đảm bảo quá trình sản xuất liên tục;

- Tăng hiệu suất sử dụng trang thiết bị;

- Giảm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế;

- Bảo đảm chất lượng sản phẩm phù hợp với thiết kế;

- Bảo đảm  an toàn sức khoẻ người lao động;

- Giảm chủng loại trang thiết bị sử dụng.

5. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong bao gói:

- Duy trì được chất lượng và an toàn sản phẩm;

- Dễ dàng và hạ giá thành vận chuyển.       

6. Lợi ích tiêu chuẩn hoá trong tiêu thụ/bán hàng:

- Nâng cao lòng tin với khách hàng;

- Khách hàng dễ dàng làm quen với sản phẩm;

- Giảm khối lượng công việc trao đổi.

II. Nội dung tiêu chuẩn hoá cơ sở

Có thể hình dung hoạt động tiêu chuẩn hoá cơ sở gồm ba nội dung chính sau đây:

- Xây dựng, ban hành, công bố tiêu chuẩn cơ sở, tham gia hoạt động tiêu chuẩn hoá các cấp;

- Áp dụng tiêu chuẩn ;

- Thông tin tiêu chuẩn.          

1.  Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tham gia hoạt động tiêu chuẩn hoá các cấp

Nội dung này bao gồm việc xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở và tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn hoá các cấp.

a). Xây dựng, ban hành, công bố tiêu chuẩn cơ sở

Các cơ sở cần phải có tiêu chuẩn nội bộ cho các đối tượng tiêu chuẩn hoá của mình. Tiêu chuẩn nội bộ đó qui định các điều khoản cần áp dụng để sản phẩm và dịch vụ của cơ sở thoả mãn được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Cơ sở phải xác định được đối tượng nào cần phải được xây dựng tiêu chuẩn, loai tiêu chuẩn nào cần xây dựng để sao cho  có đủ tiêu chuẩn phục vụ cho sản xuất kinh doanh của mình.

Trong nhiều trường hợp tồn tại những tiêu chuẩn bên ngoài cho chính đối tượng mà cơ sở cần xây dựng tiêu chuẩn nội bo, như tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, CAC, Codex...), tiêu chuẩn khu vực (EN , . .), tiêu chuẩn  quốc gia (TCVN, BS, DIN, AS, JIS,...), tiêu chuẩn ngành, hội, ( ASTM,...)  hoặc tiêu chuẩn của các cơ sở khác, thì cơ sở trước hết cần cố gắng tập trung nỗ lực chấp nhận các tiêu chuẩn bên ngoài đó, đặc biệt là những tiêu chuẩn quốc tế thuộc đối tượng ưu tiên hài hoà mà các tổ chức khu vực như ASEAN, APEC,... thông qua cho từng thời kỳ.

Về nguyên tắc, mức độ tương đương với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hay quốc gia càng cao càng tốt. Nếu không phù hợp hoàn toàn được thì có thể tương đương với thay đổi biên tập hay thay đổi nhỏ về kỹ thuật. Khi không chấp nhận được thì tiêu chuẩn bên ngoài vẫn luôn phải là một tài liệu tham khảo quan trọng nhất trong việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

Đối với tiêu chuẩn bên ngoài được các cơ quan có thẩm quyền công bố bắt buộc áp dụng thì tiêu chuẩn cơ sở không được phép trái.

Trong trường hợp sản phẩm, hàng hoá của mình theo đúng Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài hay tiêu chuẩn khác thì cơ sở chỉ cần công bố áp dụng tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên, đối với tiêu chuẩn cấp càng cao thì khả năng áp dụng hoàn toàn tiêu chuẩn đó sẽ gặp khó khăn. Khi đó, cơ sở cần phải xây dựng các tiêu chuẩn nội bộ trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn đó, đong thời có đưa thêm các yêu cầu phù hợp và cụ thể hơn cho sản phẩm, hàng hoá của mình.

b). Tham gia hoạt động tiêu chuẩn hoá các cấp

Cơ sở cần tích cực tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn hoá các cấp, như cấp quốc gia, ngành / hội, quốc tế, khu vực,... Đây thực sự là biện pháp hữu ích để bảo vệ quyền lợi chính đáng của chính cơ sở mình. Khoản 3 Điều 7 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định: ”Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đầu tư phát triển hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật tại Viet Nam, đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cho các ngành kinh tế - kỹ thuật.”

Khi tham gia vào quá trình xây dựng một tiêu chuẩn nào đó, ngoài việc nắm được nội dung tiêu chuẩn, học hỏi được kinh nghiệm của các bên có liên quan, thì bản thân các quyền lợi chính đáng của cơ sở cũng được quan tâm chú ý tới, điều đó làm cho cơ sở dễ dàng áp dụng và áp dụng có hiệu quả tiêu chuẩn đó hơn.

2.   Áp dụng tiêu chuẩn

Áp dụng tiêu chuẩn đã ban hành là một nội dung quan trọng của hoạt động  tiêu chuẩn hoá  cơ sở. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá chỉ đem lại khi tiêu chuẩn được áp dụng. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, tham gia xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: công bố hàng hoá của mình phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật  tương ứng, đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tự nguyện áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế.  

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh cơ sở cần có biện pháp áp dụng có hiệu quả các tiêu chuẩn có liên quan kể cả tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn bên ngoài.  

Đối với tiêu chuẩn cơ sở, việc áp dụng thường là bắt buộc trong phạm vi toàn cơ sở.  

Áp dụng tiêu chuẩn bên ngoài có thể được tiến hành 2 cách: trực tiếp và gián tiếp.  

Áp dụng trực tiếp là sử dụng tiêu chuẩn không qua một tiêu chuẩn hay tài liệu nào khác. áp dụng gián tiếp là sử dụng tiêu chuẩn thông qua một tiêu chuẩn hay tài liệu khác. Tiêu chuẩn có thể được áp dụng toàn bộ hoặc một phần hoặc được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện cụ thể.  

Đối với quy chuẩn kỹ thuật (bắt buộc áp dụng) thì cơ sở phải tuân thủ áp dụng nghiêm túc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 

Cơ sở phải luôn theo dõi cập nhật các tiêu chuẩn bên ngoài mới nhất có liên quan, cần theo dõi từ khi các tiêu chuẩn còn đang được xây dựng, cử chuyên gia tham gia xây dựng và góp ý dự thảo, khi tiêu chuẩn ban hành cần kịp thời mua và nghiên cứu các biện phap áp dụng sao cho đạt được hiệu quả cao nhất trong điều kiện  thực tế của cơ sở.

Cần đặc biệt lưu ý theo dõi việc ban hành các quy chuẩn kỹ thuật để có biện pháp áp dụng kịp thời. Việc ban hành các quy chuẩn kỹ thuật la thẩm quyền của các cơ quan quản lý các cấp hoặc qui định trong các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước (luật, nghị định, chỉ thị,...) như  quy định trong Luật  Tiêu chuẩn    Quy chuẩn  kỹ  thuật  và Pháp lệnh chất lượng hàng hoá đã nêu trên.

Nhìn chung để áp dụng một tiêu chuẩn nào đó cơ sở cần lập phương án áp dụng, rà xét sửa chữa các  văn bản kỹ thuật có liên quan, khi cần thiết có thể tổ chức lại sản xuất, đổi mới trong thiet bị công nghệ, mua sắm  phương tiện đo lường, thử nghiệm ...

3. Thông tin tiêu chuẩn 

Hoạt động thông tin tiêu chuẩn là hoạt động rất quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn phát triển thương mại trên quy mô toàn cầu hiện nay. Thông tin tiêu chuẩn trong nội bộ cơ sở có thể bao gồm các nội dung sau:

a). Các hoạt động thông tin tư vấn:

- Tìm kiếm, thu thập các tiêu chuẩn và các thông tin về tiêu chuẩn đo lường chất lượng cần thiết; 

- Nghiên cứu tìm hiểu giải thích làm sáng tỏ nội dung và dịch các tiêu chuẩn cần thiết.

b). Quản lý thư viện nội bộ: 

- Cập nhật cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

- Mua tiêu chuẩn, quy chuẩn  kỹ  thuật và tài liệu có liên quan;

- Phục vụ bạn đọc.

c). Phát hành nội bộ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hướng dẫn và các thông tin tiêu chuẩn khác

Cơ sở cần tổ chức hệ thống phát hành, phân phối các tiêu chuẩn, các hướng dẫn và các thông tin tiêu chuẩn khác, sao cho những tài liệu hoặc thông tin đến  được đúng địa chỉ của những bộ phận, cá nhân có liên quan trong cơ sở một cách kịp thời, tránh tình trạng thất lạc,đến muộn, không thường xuyên.

d). Thông tin-tuyên truyền công tác tiêu chuẩn hoá

Thông tin-tuyên truyền hoạt động tiêu chuẩn hoá là việc cần được làm thường xuyên, đặc biệt đối với các cơ sở nơi mà tiêu chuẩn hoá còn là một khái niệm chưa được phổ cập. Phải tận dụng các biện pháp và phương tiện tuyên truyền khác nhau để làm mọi người hiểu được ý nghĩa và lợi ích của tiêu chuẩn hoá và các hoạt động liên quan để từ đó lôi cuốn họ tham gia tích cực vào hoạt động tiêu chuẩn hoá cơ sở.

g). Lập và quản lý các bản kê

Một trong những mục đích của tiêu chuẩn hoá là kiểm soát đa dạng, giảm thiểu, đơn giản hoá và thống nhất hoá, nên việc lập các bản kê cho các đối tượng khác nhau là rất cần thiết. Bản kê không chỉ đề cập đến các bộ phận cầu thành của sản phẩm mà còn đề cập đến các bản vẽ và các đối tượng khác.

e).  Thiết lập và quản lý hệ thống đánh số, phân loại và mã hoá

Cơ sở can thiết lập một hệ thống đánh số, phân loại và mã hoá phù hợp với cơ sở. Một hệ thống đánh số, phân loại và mã hoá tốt sẽ giúp cho cơ sở kiểm soát có hiệu quả các hoạt động của mình.

III. Tổ chức hoạt động tiêu chuẩn hoá tại cơ sở

1. Tổ chức bộ phận tiêu chuẩn hoá tại cơ sở

Hoạt động tiêu chuẩn hoá trong cơ sở có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào vị trí của bộ phận tiêu chuẩn hoá trong cơ cấu tổ chức của cơ sở. Tuỳ thuộc vào qui mô, loại hình, chương trình tiêu chuẩn hoá và các điều kiện đặc thù của từng cơ sở, bộ phận tiêu chuẩn hoá có thể được bố trí như sau:

- Là một bộ phận độc lập (phòng, ban,...) trực thuộc lãnh đạo cao nhất về kỹ thuật có vị trí không được thấp hơn các bộ phận khác (như phòng thiết kế, phòng kinh doanh...) của cơ sở;

- Là một bộ phận của một phòng, ban nào đó trong cơ sở (phòng thiết kế, phòng đảm bảo chất lượng,...).

Theo ISO, phương án 1 là phương án bảo đảm cho hoạt động tiêu chuẩn hoá  tại cơ sở thành công hơn. Hai phương án  này là phương án tập trung, tức là chỉ có một bộ phận tiêu chuẩn hoá duy nhất trong một cơ sở. Tuy nhiên đối với những cơ sở lớn có thể sử dụng phương án phi tập trung (phân tán) tức là cùng đồng thời tồn tại cả bộ phận tiêu chuẩn hoá trực thuộc ban lãnh đạo và bộ phận tiêu chuẩn hoá của một phòng, ban nào đó, ví dụ như phòng thiết kế, phòng kiểm soát chất lượng. 

2. Nhiệm vụ của bộ phận  tiêu chuẩn hoá trong cơ sở

Xuất phát từ nội dung hoạt động tiêu chuẩn hoá  trong cơ sở đã nêu ở phần trên, nhiệm vụ của bộ phận tiêu chuẩn hoá trong cơ sở bao gồm 3 nội dung cơ bản sau:

- Tổ chức soạn thảo tiêu chuẩn cơ sở;

- Đưa ra các thông tin về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

- Giám sát việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật .

Không phụ thuộc vào qui mô và vị trí tổ chức, bộ phận tiêu chuẩn hoá trong cơ sở có thể có những chức năng và nhiệm vụ chính sau đây:

+ Xây dựng và/hoặc tổ chức xây dựng các tiêu chuẩn và các hướng dẫn nội bộ;

+ Đầu mối quan hệ với cac tổ chức bên ngoài khác trong việc tham gia xây dựng; các tiêu chuẩn bên ngoài, bảo đảm quan điểm và quyền lợi của cơ sở  được bảo vệ trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đó;

+ Thúc đẩy và giám sát áp dụng tiêu chuẩn trong cơ sở;

+ Cập nhật và cung cấp thông tin tiêu chuẩn làm cho sản phẩm/dịch vụ luôn cập nhật với những tiêu chuẩn, qui định và luật lệ mới nhất;

+ Quản lý hệ thống đánh số, phân loại và mã hoá;

+ Quản lý hệ thống tài liệu, kiểm tra bản vẽ, bản kê các bộ phận chi tiết;

+ Thiết lập và duy trì quan hệ giữa các nhóm chức năng khác nhau trong cơ sở để tăng cường khả năng hợp tác trao đổi thông tin với nhau.

3. Các biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hoá cơ sở

Hoạt động tiêu chuẩn hoá cơ sở phải được đẩy mạnh trong phạm vi toàn cơ sở, cũng như trong từng tổ chức (phòng, ban, phân xưởng...) trong cơ sở. Cả hai hướng này phải  hài hoà và nằm trong một hệ thống thống nhất. Sau đây là một số biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hoá  cơ sở:

- Công bố hoạt động tiêu chuẩn hoá như là chính sách hàng đầu của cơ sở ;

- Giáo dục và đào tạo ;

- Xây dựng chương trình (kế hoạch) thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hoá cơ sở;

- Thực hiện chương trình (kế hoạch) thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hoá cơ sở;

- Xây dựng quy chế quản lý tiêu chuẩn cơ sở, trong đó thiết lập một thủ tục thống nhất và hợp lý xây dựng tiêu chuẩn cơ sở  cũng như quy định các vấn đề có liên quan.

Gửi email trang này cho bạn bè Mở cửa sổ in trang này

  Gửi nhận xét cho bài viết này!

Số truy cập: 80414

Đăng nhập/Đăng ký
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ (Đăng ký)
 THÔNG BÁO

 Khai trương trang thông tin điện tử của Chi cục TCĐLCL Phú Thọ ... [chi tiết]

 KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014 VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ - 06/11/2014 

 Luật Bảo vệ người tiêu dùng: Thiếu văn bản thực thi - 30/10/2014 

 Doanh nghiệp được trích đến 10% thu nhập lập quỹ phát triển KHCN - 30/10/2014 

 Vi phạm ứng dụng khoa học công nghệ, phạt đến 30 triệu đồng - 30/10/2014 

 HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 21/2014/TT – BKHCN QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN - 29/10/2014 

 QUẢNG CÁO - GIỚI THIỆU

 

 

 


 © 2008 - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Thọ
Số 1522, Đ. Hùng Vương, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Tel: +84 (0210) 3817 102/+84 (0210) 2240 402 - Fax: +84 (0210) 6256 036 
E-mail: tcdlcl_phutho@yahoo.com